Eylül 2022 için Niyetler

Her ay için genel bir niyet ve misyonerlik niyeti vardı. Papalar, inananlardan bu niyetler için dua etmelerini isterdi. Son yıllarda Francis misyonerlik niyetinden vazgeçti. Her ay iki niyet bulmaya karar verdim. İşte Eylül 2022 için iki niyet.

Genel: Rab İsa Mesih, ölüm cezasının kaldırıldığı veya askıya alındığı her yerde yeniden getirilmesi için dua ediyoruz.Her katilin yakalanıp idam edilmesini ve hiçbir masumun cezalandırılmamasını sağlayın.

Misyoner: Rab İsa Mesih, tüm kafirlerin Hıristiyan olmaları için dua ediyoruz. Bütün kafirleri aydınlat ki, senin dünyanın ışığı, hayat ekmeği, yol, hakikat, hayat ve diriliş olduğunu bilsinler ve seni Tanrı ve Kurtarıcı olarak kabul etsinler.