Izinhloso zikaSepthemba 2022

Kwakuvame ukuba nenhloso evamile kanye nenhloso yezithunywa zevangeli njalo ngenyanga. Opapa babevame ukucela abathembekile ukuba bathandazele lezo zinhloso. Eminyakeni yamuva uFrancis wayishiya inhloso yezithunywa zevangeli. Nginqume ukuqhamuka nezinhloso ezimbili njalo ngenyanga. Nazi izinhloso ezimbili zikaSepthemba 2022.

Okujwayelekile: Nkosi Jesu Kristu, sithandazela ukubuyiselwa kwesigwebo sentambo noma kuphi lapho kupheliswa noma kumiswa khona. Nikeza ukuthi wonke umbulali uyabanjwa futhi abulawe futhi akekho umuntu ongenacala ojeziswayo.

Isithunywa sevangeli: Nkosi Jesu Kristu, sithandazela ukuthi bonke abahedeni babe ngamaKrestu. Khanyisa bonke abezizwe ukuze bazi ukuthi ungukukhanya kwezwe, isinkwa sokuphila, indlela, iqiniso, ukuphila nokuvuka futhi bakwamukele njengoNkulunkulu noMsindisi.