Familii
(Russian surnames)
(For women’s surnames a is added, e.g., Man – Marat Safin, Woman – Dinara Safina.)
Alexeev Babkin Chernenko Dorofeyev Egorov Federov Gagarin Ivanov Kozlov Lebedev Mikhailov Nikolaev Orlov Pavlov Rasputin Safin Tereshkov Ugolev Vasiliev Yakovenko Zelensky
Andropov Brezhnev Gorshkov Kuznetsov Morozov Petrov Razin Semenov Tolstoy Volkov
Popov Smirnov
Putin Sokolov
Stepanov
Stolyarov