Seong
(Korean surnames)
Ahn Bae Cha Do Gang Ha Im Jaewoo Kang Lee Ma Na Oh Pae Ra Sa Tak Um Wang Yang
Byun Cheong Ghim Hong Jang Kim Li Mo Nam Pak Shim Won Yon
Chin Gim Hwang Jeon Moon Park Shin Yoo
Cho Jeong Son Yun
Choe Jin Sung
Choi Joo
Choo Jun
Chung Jung