Dự định cho tháng 12 năm 2022

Ý Chung: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới được bình an và bảo vệ những người vô tội đau yếu. Chấm dứt chiến tranh, nội chiến, nổi dậy, bạo loạn và các xung đột khác. Kết thúc chiến tranh ngành công nghiệp. Mang lại hòa bình cho mọi quốc gia, mọi gia đình và mọi người. Đổ đầy thế giới với niềm vui về sự ra đời của bạn. Hãy bảo vệ những người bệnh vô tội để họ không chết như Theresa May Schiavo, Vincent Lambert, Charles Matthew William Gard, Alfie James Evans và Alta Fixsler. Trừng phạt tư pháp và y tế những kẻ giết người.

Ý Truyền Giáo: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện cho tất cả những người ngoại đạo ở Hoa Kỳ và những người ngoại đạo Hoa Kỳ ở nước ngoài được rửa tội và trở thành người Công giáo. Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả những người theo đạo Mormon, Chính thống giáo và Tin lành ở Hoa Kỳ đều trở thành người Công giáo. Xin ban cho tất cả người Công giáo ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tuân giữ các điều răn và sống cuộc sống tốt lành và trong sạch; giữ ngày Chúa nhật và lễ buộc; không tham gia bất kỳ nghi lễ hoặc nghi lễ ngoại đạo nào; không trộm cắp, giết người hoặc làm chứng dối; và không thèm muốn của cải của người lân cận.