Bwriadau ar gyfer Rhagfyr 2022

Bwriad Cyffredinol: Arglwydd Iesu Grist, gweddïwn am heddwch yn y byd ac amddiffyn pobl diniwed sâl. Gorffen rhyfeloedd, rhyfeloedd cartref, gwrthryfeloedd, terfysgoedd ac ymrysonau eraill. Diwedd y diwydiant rhyfel. Dewch â heddwch ym mhob gwlad, teulu a pherson. Llanw’r byd â llawenydd dy enedigaeth. Amddiffyn pobl sâl diniwed fel nad ydynt yn marw fel Theresa May Schiavo, Vincent Lambert, Charles Matthew William Gard, Alfie James Evans ac Alta Fixsler. Cosbi llofruddwyr barnwrol a meddygol.

Bwriad Cenhadol: Arglwydd Iesu Grist, gweddïwn fod pob cenhedloedd yn Unol Daleithiau America a cenhedloedd America dramor yn derbyn bedydd ac yn dod yn Gatholigion. Gweddïwn fod pob Mormon, Uniongred a Phrotestannaidd yn Unol Daleithiau America yn dod yn Gatholigion. Caniatáu fod pob Pabyddion yn Unol Daleithiau America yn cadw gorchmynion ac yn byw bywydau da a chas; cadw rhwymedigaeth dydd Sul a dydd sanctaidd; peidiwch â chymryd rhan mewn unrhyw seremoni neu ddefod cenhedloedd; peidiwch â dwyn, llofruddio na dwyn camdystiolaeth; a pheidiwch â chwennych eiddo cymydog.