Ý định cho tháng 11 năm 2022

Ý Định Chung: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cầu xin bảo vệ hôn nhân như một sự kết hợp vĩnh viễn độc quyền về mặt luân lý giữa một người nam và một người nữ vì tình yêu thương lẫn nhau, sinh sản và giáo dục con cái. Cho rằng luật trái với luật đó sẽ bị bãi bỏ. Giữ cho những người đã kết hôn chung thủy trong hôn nhân. Không để xảy ra ngoại tình hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Cho rằng không có cuộc hôn nhân không hợp lệ và không có cuộc hôn nhân hợp lệ nào bị hủy bỏ. Chấm dứt chế độ đa thê, vợ lẽ, sống chung và mại dâm.

Ý định truyền giáo: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện cho tất cả những người ngoại đạo ở Trung Quốc và những người ngoại đạo Trung Quốc ở nước ngoài nhận phép báp têm và trở thành người Công giáo. Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả những người Chính thống giáo và Tin lành ở Trung Quốc đều trở thành người Công giáo. Xin cho rằng tất cả những người Công giáo ở Trung Quốc tuân giữ các điều răn và sống tốt lành và trong trắng; giữ bổn phận ngày Chúa nhật và ngày thánh; không tham gia vào bất kỳ nghi lễ hoặc nghi lễ ngoại giáo nào; không trộm cắp, giết người hoặc làm chứng dối; và không thèm muốn đồ đạc của hàng xóm. Cho rằng Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc bị giải thể.