Ý định cho tháng 10 năm 2022

Chủ Ý Chung: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cầu nguyện cho sự thối nát trên thế giới chấm dứt. Giữ những người trung thực trung thực. Làm cho những kẻ tham nhũng trở nên trung thực. Tiếp thêm sức mạnh cho cấp dưới để chống lại áp lực từ cấp trên để có thể tham nhũng. Cho rằng không ai hỏi và nhận hối lộ và lại quả cũng như không ai đưa hối lộ và lại quả. Công khai mọi hành vi tham nhũng. Cho rằng mọi chính trị gia, quan chức, thẩm phán, cảnh sát, quân nhân, nhân viên chính phủ và bất kỳ người nào khác đều không liêm khiết. Loại bỏ tận gốc tham nhũng khỏi mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tiêu diệt tất cả những kẻ tham nhũng liêm khiết và ngoan cố.

Ý định truyền giáo: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện cho tất cả những người ngoại đạo ở Ấn Độ và những người ngoại đạo Ấn Độ ở nước ngoài được báp têm và trở thành người Công giáo. Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả những người Chính thống giáo và Tin lành ở Ấn Độ đều trở thành người Công giáo. Xin cho rằng tất cả những người Công giáo ở Ấn Độ tuân giữ các điều răn và sống tốt lành và trong trắng; giữ bổn phận ngày Chúa nhật và ngày thánh; không tham gia vào bất kỳ nghi lễ hoặc nghi lễ ngoại giáo nào; không trộm cắp, giết người hoặc làm chứng dối; và không thèm muốn đồ đạc của hàng xóm.