Voornemens voor januari 2023

Algemene bedoeling: Heer Jezus Christus, we bidden om een einde aan de inflatie in de wereld. Inflatie doet mensen pijn. Voorkom dat regeringen overtollige bankbiljetten drukken en hun valuta devalueren. Stop wisselkoersmanipulatie. Maak een einde aan financiering van tekorten.

Missionaire intentie: Heer Jezus Christus, we bidden dat alle niet-christenen in Indonesië en Indonesische niet-christenen in het buitenland gedoopt worden en katholiek worden. We bidden dat alle orthodoxen en protestanten in Indonesië katholiek worden. Geef dat alle katholieken in Indonesië de geboden onderhouden en een goed en eerbaar leven leiden; houden zondag en heilige dag verplichting; neem niet deel aan een niet-christelijke ceremonie of ritueel; steel niet, moord niet en leg geen valse getuigenis af; en begeer niet de bezittingen van de naaste.

Unity Intention: Heer Jezus Christus, terwijl we van 18 tot 25 januari Unity Octave vieren, bidden we dat alle christenen zich verenigen. Geef dat Albanees, Alexandrijns, Antiochisch, Armeens, Assyrisch, Bulgaars, Byzantijns (Constantinopel), Koptisch, Cypriotisch, Ethiopisch, Georgisch, Grieks, Jeruzalems, Pools, Roemeens, Russisch, Servisch, Oekraïens en andere orthodoxen katholiek worden. Geef dat adventisten, anglicanen, baptisten, calvinisten, congregationalisten, episcopalen, evangelicalen, lutheranen, methodisten, pinkstermensen, presbyterianen, quakers, leger des heils, unitariërs en andere protestanten katholiek worden.