Voornemens voor december 2022

Algemene intentie: Heer Jezus Christus, wij bidden voor vrede in de wereld en bescherming van onschuldige zieken. Maak een einde aan oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, rellen en andere conflicten. Maak een einde aan de oorlogsindustrie. Breng vrede in elk land, familie en persoon. Vul de wereld met vreugde over je geboorte. Bescherm onschuldige zieke personen zodat ze niet sterven zoals Theresa May Schiavo, Vincent Lambert, Charles Matthew William Gard, Alfie James Evans en Alta Fixsler. Straf gerechtelijke en medische moordenaars.

Missionaire intentie: Heer Jezus Christus, we bidden dat alle heidenen in de Verenigde Staten van Amerika en Amerikaanse heidenen in het buitenland gedoopt worden en katholiek worden. We bidden dat alle mormonen, orthodoxen en protestanten in de Verenigde Staten van Amerika katholiek worden. Geef dat alle katholieken in de Verenigde Staten van Amerika de geboden onderhouden en een goed en eerbaar leven leiden; houden zondag en heilige dag verplichting; neem niet deel aan een heidense ceremonie of ritueel; steel niet, moord niet en leg geen valse getuigenis af; en begeer niet de bezittingen van de naaste.