Niat untuk September 2022

Dulu ada niat umum dan niat dakwah setiap bulan. Paus pernah meminta umat beriman untuk berdoa untuk niat tersebut. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini Francis meninggalkan niat mubaligh. Saya telah memutuskan untuk datang dengan dua niat setiap bulan. Berikut adalah dua niat untuk September 2022.

Am: Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemulihan hukuman mati di mana-mana sahaja ia dimansuhkan atau ditangguhkan.Berikanlah bahawa setiap pembunuh ditangkap dan dihukum bunuh dan tiada orang yang tidak bersalah dihukum.

Mubaligh: Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar semua orang kafir menjadi Kristian. Terangi semua orang kafir supaya mereka tahu bahawa anda adalah terang dunia, roti kehidupan, jalan, kebenaran, hidup dan kebangkitan dan menerima anda sebagai Tuhan dan Juruselamat.