Madhumuni ya Oktoba 2022

Kusudi la Jumla: Bwana Yesu Kristo, tunaomba mwisho wa ufisadi duniani. Waweke watu waaminifu. Wafanye wafisadi kuwa waaminifu. Wape nguvu walio chini yake kupinga shinikizo kutoka kwa wakubwa kuwa wafisadi. Ruhusu kwamba hakuna mtu anayeuliza na kupokea rushwa na pesa na hakuna mtu anayetoa rushwa na pesa. Weka hadharani vitendo vyote vya ufisadi. Ruhusu kwamba kila mwanasiasa, mrasimu, hakimu, polisi, askari, mfanyakazi wa serikali na mtu mwingine yeyote ni fisadi. Ondoeni ufisadi katika kila nyanja ya maisha. Waangamize wafisadi wote wasioweza kurekebishwa na wakaidi.

Nia ya Umishonari: Bwana Yesu Kristo, tunaomba kwamba wapagani wote nchini India na wapagani wa Kihindi walio ng’ambo wapokee ubatizo na kuwa Wakatoliki. Tunaomba kwamba Waorthodoksi na Waprotestanti wote nchini India wawe Wakatoliki. Ujalie kwamba Wakatoliki wote nchini India wazishike amri na kuishi maisha mema na safi; kushika Jumapili na siku takatifu wajibu; usishiriki katika sherehe au tambiko za kipagani; usiibe, usiue, wala usishuhudie uongo; wala msitamani mali ya jirani.