Intentioner for oktober 2022

Generel hensigt: Herre Jesus Kristus, vi beder om en ende på korruptionen i verden. Hold ærlige personer ærlige. Gør korrupte personer ærlige. Giv underordnede styrke til at modstå pres fra overordnede om at være korrupte. Giv, at ingen beder og modtager bestikkelse og retur, og ingen giver bestikkelse og retur. Gør alle korrupte gerninger offentlige. Giv, at enhver politiker, bureaukrat, dommer, politiperson, militærperson, statsansatte og enhver anden person er inkorrupte. Udryd korruption fra alle livets områder. Ødelæg alle uforbederlige og genstridige korrupte personer.

Missionær hensigt: Herre Jesus Kristus, vi beder til, at alle hedninger i Indien og indiske hedninger i udlandet modtager dåb og bliver katolikker. Vi beder til, at alle ortodokse og protestanter i Indien bliver katolikker. Giv, at alle katolikker i Indien holder bud og lever et godt og kysk liv; holde søndag og helligdag forpligtelse; ikke deltage i nogen hedensk ceremoni eller ritual; ikke stjæle, myrde eller aflægge falsk vidne; og begær ikke naboens ejendele.