Intentioner for november 2022

Generel hensigt: Herre Jesus Kristus, vi beder om forsvar af ægteskabet som en permanent moralsk eksklusiv forening mellem en mand og en kvinde for gensidig kærlighed og forplantning og uddannelse af børn. Giv, at love, der er i modstrid hermed, ophæves. Hold gifte mennesker trofaste i ægteskabet. Lad der ikke være utroskab eller sex uden for ægteskabet. Giv, at der ikke er ugyldige ægteskaber, og intet gyldigt ægteskab annulleres. Slut med polygami, konkubinatskab, live-in partnerskab og prostitution.

Missionær hensigt: Herre Jesus Kristus, vi beder til, at alle hedninger i Kina og kinesiske hedninger i udlandet modtager dåb og bliver katolikker. Vi beder til, at alle ortodokse og protestanter i Kina bliver katolikker. Giv, at alle katolikker i Kina holder bud og lever et godt og kysk liv; holde søndag og helligdag forpligtelse; ikke deltage i nogen hedensk ceremoni eller ritual; ikke stjæle, myrde eller aflægge falsk vidne; og begær ikke naboens ejendele. Giv, at Chinese Catholic Patriotic Association opløses.