Dự định cho tháng 9 năm 2022

Đã từng có một ý định chung và một ý định truyền giáo cho mỗi tháng. Các giáo hoàng từng yêu cầu các tín hữu cầu nguyện cho những ý định đó. Trong những năm gần đây, Phanxicô từ bỏ ý định truyền giáo. Tôi đã quyết định đưa ra hai ý định mỗi tháng. Đây là hai dự định cho tháng 9 năm 2022.

Tổng quát: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện cho việc khôi phục án tử hình ở bất cứ nơi nào nó bị bãi bỏ hoặc tạm hoãn.

Cho rằng mọi kẻ giết người đều bị bắt và bị xử tử và không có người vô tội nào bị trừng phạt. Người truyền giáo: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện để tất cả những người ngoại đạo trở thành Kitô hữu. Hãy soi sáng cho tất cả những người ngoại đạo rằng họ có thể biết bạn là ánh sáng của thế giới, bánh của sự sống, đường đi, sự thật, sự sống và sự sống lại và chấp nhận bạn là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi.