Aralık 2022 için Niyetler

Genel Niyet: Rab İsa Mesih, dünyada barış ve masum hastaların korunması için dua ediyoruz. Savaşları, iç savaşları, isyanları, isyanları ve diğer çatışmaları sonlandırın. Savaş endüstrisini bitirin. Her ülkeye, aileye ve kişiye barış getirin. Dünyayı doğum sevinciyle doldurun. Theresa May Schiavo, Vincent Lambert, Charles Matthew William Gard, Alfie James Evans ve Alta Fixsler gibi masum hastaları koruyun ki ölmesinler. Adli ve tıbbi katilleri cezalandırın.

Misyonerlik Niyeti: Yüce İsa Mesih, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm dinsizlerin ve yurtdışındaki Amerikan dinsizlerin vaftiz edilip Katolik olmaları için dua ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm Mormonların, Ortodoksların ve Protestanların Katolik olması için dua ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm Katoliklerin emirleri yerine getirmelerini ve iyi ve iffetli bir yaşam sürmelerini sağlayın; Pazar ve kutsal gün yükümlülüğünü yerine getirmek; herhangi bir kafir törenine veya ritüeline katılmayın; hırsızlık yapmayın, öldürmeyin veya yalan yere tanıklık etmeyin; ve komşunun malına tamah etme.