అక్టోబర్ 2022 కోసం ఉద్దేశాలు

సాధారణ ఉద్దేశ్యం: ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు, ప్రపంచంలో అవినీతి అంతం కావాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. నిజాయితీపరులను నిజాయితీగా ఉంచండి. అవినీతిపరులను నిజాయితీపరులను చేయండి. అవినీతికి పాల్పడాలని ఉన్నతాధికారుల ఒత్తిడిని అడ్డుకునేందుకు కిందిస్థాయి సిబ్బందికి శక్తినివ్వండి. ఎవరూ లంచాలు మరియు కిక్‌బ్యాక్‌లు అడగరు మరియు స్వీకరించరు మరియు ఎవరూ లంచాలు మరియు కిక్‌బ్యాక్‌లు ఇవ్వరు. అవినీతి పనులన్నీ బహిరంగపరచండి. ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు, బ్యూరోక్రాట్, న్యాయమూర్తి, పోలీసు వ్యక్తి, సైనికుడు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మరియు మరే ఇతర వ్యక్తి అయినా అవినీతికి పాల్పడలేదని మంజూరు చేయండి. జీవితంలోని అన్ని రంగాల నుండి అవినీతిని రూపుమాపండి. సరిదిద్దలేని మరియు తిరుగులేని అవినీతిపరులందరినీ నాశనం చేయండి.

మిషనరీ ఉద్దేశం: లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, భారతదేశంలోని అన్యజనులందరూ మరియు విదేశాలలో ఉన్న భారతీయ అన్యజనులు బాప్టిజం పొంది కాథలిక్కులు కావాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. భారతదేశంలోని ఆర్థడాక్స్ మరియు ప్రొటెస్టంట్లు అందరూ కాథలిక్కులు కావాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. భారతదేశంలోని కాథలిక్కులందరూ ఆజ్ఞలను పాటించాలని మరియు మంచి మరియు పవిత్రమైన జీవితాలను గడపాలని మంజూరు చేయండి; ఆదివారం మరియు పవిత్ర దినం విధిగా ఉంచండి; ఏ అన్యజనుల వేడుక లేదా ఆచారాలలో పాల్గొనవద్దు; దొంగిలించవద్దు, హత్య చేయవద్దు లేదా తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పవద్దు; మరియు పొరుగువారి వస్తువులను ఆశించవద్దు.