जानेवारी 2023 खातीर हेतू

सादारणहेतू: प्रभूजेजूक्रिस्त, संवसारांतलीचलनवाडसोंपचीम्हूणआमीमागणेंकरतात.चलनवाड लोकांकदुखयता.सरकारांनी अतिरिक्तनोटीछापपआनीतांच्याचलनांचेंअवमूल्यनकरपबंदकरचें.विनिमय दरांतबदलकरपबंदकरचें.तूट अर्थीकीकरणसोंपप.

मिशनरी हेतू: प्रभू जेजू क्रिस्त, इंडोनेशियांतल्या सगळ्या बिगर क्रिस्तांवांक आनी परदेशांतल्या इंडोनेशियन बिगर क्रिस्तांवांक बाप्तिस्म घेवचो आनी कॅथलिक जावचो अशें आमी मागतात.इंडोनेशियांतले सगळे ऑर्थोडॉक्स आनी प्रोटेस्टंट कॅथलिक जावचे अशें आमी मागतात. इंडोनेशियांतल्या सगळ्या कॅथलिकांनी आज्ञा पाळून बरें आनी शुध्द जिवीत जगपाक मेळचें; आयतार आनी पवित्र दिसाचें बंधन दवरप; खंयच्याय बिगर क्रिस्तांव सुवाळ्यांत वा संस्कारांत वांटो घेवंक नाकात; चोरी करची न्हय, खून करचो न्हय वा खोटी गवाय दिवची न्हय; आनी शेजाऱ्याच्या वस्तूंची लोभ करची न्हय.

एकवट हेतू: प्रभू जेजू क्रिस्त, आमी 18 ते 25 जानेवारी मेरेन एकवट ऑक्टेव पाळटात तेन्ना सगळ्या क्रिस्तांवांक एकवटीत जावचें अशें आमी मागतात. आल्बेनियन, अलेक्झांड्रियन, आंतिओकियन, आर्मेनियाई, अॅसिरियन, बल्गेरियन, बायझंटायन (कॉन्स्टंटिनोपल), कॉप्टिक, सायप्रस, इथिओपिक, जॉर्जियन, ग्रीक, जेरुसलेम, पोलिश, रोमानियन, रशियन, सर्बियन, युक्रेनियन आनी हेर ऑर्थोडॉक्स कॅथलिक जावचे अशें मान्य करचें. अॅडव्हेंटिस्ट, अँग्लिकन, बॅप्टिस्ट, कॅल्विनिस्ट, कँग्रेगेशनलिस्ट, एपिस्कोपॅलियन, इव्हानजेलिकल, ल्यूथरन, मेथोडिस्ट, पॅन्टेकोस्टल, प्रेस्बिटेरियन, क्वेकर, साल्व्हेशन आर्मी, युनिटेरियन आनी हेर प्रोटेस्टंट कॅथलिक जावचे अशें मान्य करचें.