आडनाव
आव्हाड कडू गडाख चव्हाण टोपे ठाकरे तनपुरे थोरात देशमुख परब बनसोडे भरणे मुंडे यडूवकर राऊत वडेट्टीवार शिंगणे सत्तार
कदम गायकवाड ठाकूर तांडेल पवार भुजबळ शिंदे सामंत
केदार पाटील भुमरे सावंत
कलगुटकर पाडवी भुसे