Намерения за септември 2022г

Преди имаше общо намерение и мисионерско намерение за всеки месец. Папите призоваваха вярващите да се молят за тези намерения. През последните години Франциск изостави мисионерското си намерение. Реших да измислям по две намерения всеки месец. Ето две намерения за септември 2022 г.

Общи: Господи Исусе Христе, ние се молим за възстановяване на смъртното наказание, където и да е отменено или отложено.Дай всеки убиец да бъде заловен и екзекутиран и никой невинен да не бъде наказан.

Мисионер: Господи Исусе Христе, молим се всички езичници да станат християни. Просвети всички езичници, за да знаят, че си светлината на света, хлябът на живота, пътят, истината, животът и възкресението и те приемат за Бог и Спасител.